ZAMOŚĆ

Zamość jest wyjątkowym miastem. Mówi się o  nim, że jest miastem idealnym.

Zamojskie Stare Miasto to zespół ponad 200 zabytków . Jego centrum stanowi Rynek Wielki z ratuszem, pod którym znajduje się Trasa Podziemna Oficyn Ratusza. Rynek otaczają malownicze kamienice , wyróżniające się barwnymi fasadami i bogactwem fryzów i płaskorzeźb i ornamentów.

Założycielem miasta był kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Był on jedną z najwybitniejszych postaci XVI wieku. Prawa miejskie oraz herb został wydany 10 kwietnia 1580 roku przez króla Stefana Batorego.

Włoski architekt Bernardo Morando zaprojektował Zamość na wzór nowoczesnej twierdzy. Miasto otaczał mur siedmioma bastionami oraz trzema bramami wjazdowymi: Lwowską, Lubelską i Szczebrzeską.

Twierdza zamojska odparła oblężenie wojsk kozacko-tatarskich podczas powstania Chmielnickiego, a także podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku.

Do rozwoju miasta przyczyniło się jego położenie na głównym szlaku handlowym. Na przełomie XVI i XVII wieku było ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym.  Ludność mieszkająca w Zamościu była wyjątkowo różnorodna zarówno pod względem etnicznym, religijnym jak i majątkowym. Wśród nich znajdowali się kupcy polscy, żydowscy, ormiańscy, greccy a także Niemcy, Węgrzy czy nawet Szkoci. Obok katolików żyła ludność  wyznania prawosławnego, unickiego, protestanci i Żydzi.

W Zamościu otworzono w 1594 roku trzecią wyższą uczelnię Rzeczypospolitej Akademię Zamojską.

Miasto zyskało miano Perły Renesansu, Padwy Północy oraz Miasta Idealnego. Stare Miasto zostało wpisane w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Atrakcje turystyczne

MUZEA

Muzeum Zamojskie w Zamościu

ul. Ormiańska 30

Tel. 84 638 64 94

www.muzeum-zamojskie.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych w godzinach 9:00-16:00, w sezonie letnim maj-wrzesień w godzinach 9:00-17:00.

Muzeum Martyrologiczne Rotunda

ul. Męczenników Rotundy

Czynne codziennie od kwietnia do listopada w godzinach 7:00-20:00

Muzeum Fortyfikacji Broni ARSENAŁ oddział Muzeum Zamojskiego

ul. Zamkowa 2

Tel. 84 638 40 76

www.muzeu-zamojskie.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałku i dni poświątecznych w godzinach 9:00-16:00, w sezonie letnim maj-wrzesień w godzinach 9:00-17:00

Centrum „Synagoga”

ul. Pereca 14

Tel. 84 639 00 54

www.zamosc.fodz.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków i świąt żydowskich od marca do października w godzinach 10:00-18:00, od listopada do marca w godzinach 10:00-14:00

Punkt widokowy – dzwonnica przy Katedrze

Czynne od maja do października w godzinach 10:00-22:00

Izba Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego

Rynek Wielki 6

Tel. 84 639 34 15

Czynne od maja do października od wtorku do piątku  w godzinach 10:00-14:00, od listopada do maja w czwartki w godzinach 10:00-14:00

Muzeum Diecezjalne

Ul. Zamoyskiego  1

Tel. 84 627 95 21

www.zamosc.opoka.org.pl

Wejście tylko po wcześniejszym awizowaniu.

Lapidarium

Zamkowa 2

Tel. 84 638 40 76

Czynne codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych w godzinach 9:00-16:00, w sezonie letnim maj-wrzesień w godzinach 9:00-17:00\

Kojec w Parku Miejskim

Tel. 885 451 313

Czynny w sezonie letnim maj-wrzesień, codziennie oprócz poniedziałków do godziny 16:00

Wystawa kostiumów historycznych „Koronki, Tiurniury, Aksamity”

Kazamata Wschodnia Bastionu II

Tel. 885 451 313

Czynne w sezonie letnim maj-wrzesień, codzienne oprócz poniedziałków o godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 oraz w piątki i soboty dodatkowo o godzinie 16:00

PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE

Trasa Turystyczna Bastion VII – Nadszaniec

Jest to pół kilometrowy, podziemny spacer śladami 250 letniej historii fortyfikacji zamojskiej twierdzy. Naszym oczom ukażą się zmiany jakie zachodziły na przestrzeni czasu. W trakcie zwiedzania można poczuć się jednym z jej obrońców.

Na plateau Bastionu VII działa obóz wojskowy oferujący turystom możliwość wystrzału z armaty. Ponad to turyści mają możliwość strzelania z łuku oraz wybicie pamiątkowej monety „Dukat Batorego”.

Trasa w Podziemiach Oficyn Ratusza

W trakcie zwiedzania poznamy historie zamojskiego ratusza oraz obraz prowadzonych prac archeologicznych .

OGRÓD ZOOLOGICZNY IMIENIA STEFANA MILERA

W swej bogatej ofercie zoo prezentuje ok. 2250 zwierząt należących do 280 gatunków. Warto dodać, że na terenie ogrodu zoologicznego znajduje się jedna z najpiękniejszych motyl arni w Polsce.

ul. Szczebrzeska 12

Tel. 84 639 34 79

www.zoo.zamosc.eu